Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 KOUL 10

Kapinga Siohwa At Koht!

Select an Audio Recording
Kapinga Siohwa At Koht!

(Melkahka 145:12)

 1. 1. Kaping Koht! Kaping Siohwa!

  Kasale mware ong koaros!

  Pakairki, Eh rahn kerendohr,

  Sewese koaros rong kapitie.

  Siohwa mahsanih met iei ahnsou

  Ong nah Iehros en Nanmwarki.

  Kohla rehn koaros, padahngki rohng wet,

  Kapai kan me Koht pahn wahdo!

  (CHORUS)

  Kaping Koht! Kaping Siohwa!

  Kasale Eh roson nin sampah!

 2. 2. Kaping Koht! Koul sansal, ngihl laud!

  Koulki koul peren ong mware!

  Sang loalat, oh ni kalahngan,

  Se kin eimah lohki Eh lingan.

  E lapalap, lingan sang nin lime

  Ahpw aktik’tik, mwahu ong koaros.

  Samat mwahngih dahme se anahne;

  E pahn karonge at likwer.

  (CHORUS)

  Kaping Koht! Kaping Siohwa!

  Kasale Eh roson nin sampah!

(Pil kilang Mel. 89:27; 105:1; Ser. 33:11.)