Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Tepin koasoi

Tepin koasoi

PAIPEL KIN KESEMPWALTE RAHNPWUKAT?

Pwehki eh tohto soangen ire kan nan dipwisou kapw kan, ia duwe, Paipel solahr nohn kesempwal pwehki eh wereilahr? Paipel mahsanih:

“Audepen Pwuhk Sarawi unsek pwilisang rehn Koht, oh e mwahu.”​—2 Timoty 3:16.

Kahn Iroir wet kin kasalehda ni sansal duwen Paipel eh mahsanih me e kak kaweid kitail nan elen mour koaros.