Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

September 10-16

SOHN 3-4

September 10-16
 • Koul 57 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • n• Sises Ketin Kalohk ong Lihen Sameria Men”: (minit 10)

  • Soh 4:6, 7​—Mendahki eh ketin ngiralahr, Sises ketin tiengla mwowe mahseniong lihen Sameria men (“ngirekilahr” mehn onop ong Soh 4:6, nwtsty-E)

  • Soh 4:21-24​—Pwehki Sises ketin tiengla mwowe mahseniong lihen Sameriao, aramas tohto mwuhr rongada duwen Mesaiao

  • Soh 4:39-41​—Imwilahn Sises eh ketin mahseniong lihen Sameriao, mehn Sameria tohto pwosonla ih

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • Soh 3:29​—Ia duwen atail pahn wehwehki iretikitik wet? (“kompoakepahn ohl kamwohdo” mehn onop ong Soh 3:29, nwtsty-E)

  • Soh 4:10​—Ia duwen lihen Sameriao eh pahn wehwehki sapwellimen Sises mahseno duwen “pilen komour,” ahpw dahme Sises ketin mahmahsanih duwe? (“pilen komour” mehn onop ong Soh 4:10, nwtsty-E)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) Soh 4:1-15

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

 • Tepin Tuhwong Emen: (minit 2 de mwotomwotsang) Doadoahngki iren sawas ong koasoakoasoipene.

 • Kisin Kasdo ong Tepin Pwurehng Pwurala: (minit 5) Kasalehda oh koasoiapene kisin kasdo.

 • Padahk: (minit 6 de mwotomwotsang) wp16.2 9 par. 1-4​—Oaralap: Sohn 4:23 Kawehwehdi.

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI