Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

October 28–November 3

2 PITER 1-3

October 28–November 3
 • Koul 114 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Tamatamante Ketidohn Rahnen Siohwa”: (minit 10)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • 2Pi 1:19—Ihs me “usuhn rahn,” iahd me e dakada, oh ia duwen atail ese me met wiawiher? (w08 11/1 9 par. 2)

  • 2Pi 2:4—Dahkot “Dardarus,” oh iahd me tohnleng sapeik ko lekdekiong loale? (w08 11/1 9 par. 3)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) 2Pi 1:1-15 (th mehn onop 5)

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI