Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

October 14-20

1 PITER 1-2

October 14-20
 • Koul 29 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Kumwail Anahne Sarawihla”: (minit 10)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • 1Pi 1:10-12—Ia duwen atail kak pwerisek duwehte soukohp ko oh tohnleng ko? (w08 11/1 8 par. 9)

  • 1Pi 2:25—Ihs me Sounapwalih me Keieu Lapalap? (it-2-E 565 par. 3)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) 1Pi 1:1-16 (th mehn onop 10)

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI