Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Iren Sawas kan ong Koasoakoasoipene

Iren Sawas kan ong Koasoakoasoipene

●○○ TEPIN TUHWONG EMEN

Peidek: Ia duwen atail ese me atail lokolok kaidehn kalokolok ehu sang rehn Koht?

Iren Paipel: Sei 1:13

Peidek ong pwurehng pwurala: Dahme kahrehda kitail kin lokolok?

○●○ TEPIN PWUREHNG PWURALA

Peidek: Dahme kahrehda kitail kin lokolok?

Iren Paipel: 1So 5:19

Peidek ong pwurehng pwurala: Ia sapwellimen Koht pepehm duwen atail kin lokolok?

○○● KERIAUN PWUREHNG PWURALA

Peidek: Ia sapwellimen Koht pepehm duwen atail kin lokolok?

Iren Paipel: Ais 63:9

Peidek ong pwurehng pwurala: Dahme Koht pahn ketin wia pwehn kihsang atail lokolok?