Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

May 13-19

2 KORINT 7-10

May 13-19
 • Koul 109 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Atail Doadoahk en Sawas”: (minit 10)

  • 2Ko 8:1-3​—Mehn Masedonia kan kin kihda sawas “pil laudsang dahme re kakohng” pwehn sewese riarail Kristian kan nan Sudia (w98-E 11/1 25 par. 1; kr-E 209 par. 1)

  • 2Ko 8:4​—Sewese Kristian akan me anahne sawas wia kisehn atail “doadoahk en sawas” (kr-E 209-210 par. 4-6)

  • 2Ko 9:7​—“Koht kin ketin poakohng me kin perenki kihwei” (kr-E 196 par. 10)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • 2Ko 9:15​—Dahkot sapwellimen Koht “kisakis me sohte lokaia kak kawehwehda uwen eh kaselel”? (w16.01 12-13 par. 2)

  • 2Ko 10:17​—Ia wehwehn en “suweiki Siohwa”? (g99-E 7/8 20-21)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) 2Ko 7:1-12 (th mehn onop 12)

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI