Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Iren Sawas kan ong Koasoakoasoipene

Iren Sawas kan ong Koasoakoasoipene

●○○ TEPIN TUHWONG EMEN

Peidek: Ia duwen atail kak ese dahme pahn wiawi ahnsou kohkohdo?

Iren Paipel: Ais 46:10

Peidek ong pwurehng pwurala: Dahme Koht ketin inoukihda ong aramas akan oh sampah ni ahnsou kohkohdo?

○●○ TEPIN PWUREHNG PWURALA

Peidek: Dahme Koht ketin inoukihda ong aramas akan oh sampah ni ahnsou kohkohdo?

Iren Paipel: Me 37:29

Peidek ong pwurehng pwurala: Dahme kitail kak wia pwe kitail en mi wasao pwehn kilang pweidahn inou wet?

○○● KERIAUN PWUREHNG PWURALA

Peidek: Dahme kitail kak wia pwe kitail en mi wasao pwehn kilang pweidahn inou wet?

Iren Paipel: Me 37:34

Peidek ong pwurehng pwurala: Soangen elen mour dah me Koht ketin luke kitail en idawehn?