Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI

Pwutak Salongalao Pwurodo

Pwutak Salongalao Pwurodo

KILANG KISIN KASDO THE PRODIGAL RETURNS, OH MWURI SAPENGALA PEIDEK PWUKAT:

 • Dahme kasalehda me en David kompoakepahnki Siohwa ekisekis wie tikitikla, oh ia duwen eh peneinei oh elder kan arail song en sewese ih?

 • Ia duwen Brother oh Sister Barker ara wiahda mehn kahlemeng mwahu nin duwen pahpa oh nohno kan?

 • Mehn kasukuhl dahkei me kisin kasdou padahngki duwe . . .

  • toumeteikihla atail mour ong atail doadoahk en mwohni?

  • werek suwed kan?

  • rong kaweid?

  • koluhla oh ale mahk?