Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Iren Sawas kan ong Koasoakoasoipene

Iren Sawas kan ong Koasoakoasoipene

●○○ TEPIN TUHWONG EMEN

Peidek: Ia duwen pwopwoud kan arail kak wiahda arail pwopwoud en kehlail?

Iren Paipel: Ep 5:33

Peidek ong pwurehng pwurala: Ia duwen pahpa nohno kan arail kak kakairada seri koahiekehr kan?

○●○ TEPIN PWUREHNG PWURALA

Peidek: Ia duwen pahpa nohno kan arail kak kakairada seri koahiekehr kan?

Iren Paipel: Lep 22:6

Peidek ong pwurehng pwurala: Ia duwen me pwulopwul kan ar kak soikala kahpwal kan?

○○● KERIAUN PWUREHNG PWURALA

Peidek: Ia duwen me pwulopwul kan ar kak soikala kahpwal kan?

Iren Paipel: Lep 4:5, 6

Peidek ong pwurehng pwurala: Ia wasa kitail kak diarada ie erpit ong atail mouren ehuehu rahn?