Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI

Uhdihsang Pwunod

Uhdihsang Pwunod

Nan Kapahrek en Pohn Dohl, Sises mahsanih: “Kumwail dehr kin pwunodki . . . mourimwail kan.” (Md 6:25) Mendahki ih met ahnepen aramas soh unsek kan me momour nan en Sehdan sampah iei re kin pwunod ekei ahnsou, Sises ketin padahkihong sapwellime tohnpadahk ko ren soikala pwunod laud kan. (Me 13:2) Dahme kahrehda? Pwehki pwunod laud kan, pil anahn en ehuehu rahn kan, kak kedirepweikitailla oh kahrehda en apwal ong kitail en rapahki mahs Wehio. (Md 6:33) Sapwellimen Sises mahsen ko pahn sewese kitail en uhdihsang pwunodki soahng soh katepe kan.

  • Md 6:26—Dahme kitail kak sukuhlkihsang atail kin tehk menpihr kan? (w16.07 9-10 par. 11-13)

  • Md 6:27—Dahme kahrehda pwunod laud kin kauwehla mwahl ahnsou oh kehl? (w06 4/1 28 par. 5)

  • Md 6:28-30—Mehn kasukuhl dah me kitail kak sukuhlkihsang kiopw

  • Md 6:31, 32—Ni soangen ahl dah kan me Kristian kan weksangki mehn liki kan? (w16.07 11 par. 17)

Dahme I men uhdihsang pwunodki?