Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

February 3-9

SENESIS 12-14

February 3-9
 • Koul 14 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 1)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Inou Lap Ehu me Pidada Kowe”: (minit 10)

  • Sen 12:1, 2​—Siohwa ketin inoukihda en ketin kapaiahda Eipram (Eipraam) (it-1-E 522 par. 4)

  • Sen 12:3, NW​—“Peneinei koaros en sampah pahn ale kapai ehu ong pein irail pwehki [Eipraam]” (w89-E 7/1 3 par. 4)

  • Sen 13:14-17​—Siohwa ketin kasalehiong Eipraam sahpwo me kadaudoke kan pahn sapweniki (it-2-E 213 par. 3)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 10)

  • Sen 13:8, 9​—Ia duwen atail kak alasang Eipraam ni ahnsoun kapwungala sawehwe kan? (w16.05 5 par. 12)

  • Sen 14:18-20​—Ia duwen Lipai eh pwainohng “eisek kis ehu sang rehn Eipraam”? (Ipr 7:4-10; it-2-E 683 par. 1)

  • Soahng kesempwal dah kan me ke diarada sang wadawad en Paipel en wihket me ke men kasalehda duwen Siohwa Koht, doadoahk en kalohk, de soahng teikan?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) Sen 12:1-20 (th mehn onop 10)

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI