Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

February 4-10

ROM 1-3

February 4-10
 • Koul 88 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Pousehlahte Kaiahne Kadeikpen Loalomw”: (minit 10)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • Ro 3:4​—Ia duwen atail kasalehda me “Koht me mehlel”? (w08 6/1 30 par. 5)

  • Ro 3:24, 25​—Ia duwen “pweinen pweipwei sapahl me Krais Sises ketin pwainla” eh kak pwainda “dihp kan me aramas akan wiadahr mahso”? (w08 6/1 29 par. 6)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) Ro 1:1-17 (th mehn onop 10)

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI