Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

February 5-11

MADIU 12-13

February 5-11
 • Koul 27 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Karasaras en Wihd oh Dihpw Suwed kan”: (minit 10)

  • Md 13:24-26—Aramas emen kamwerehdi kisin war mwahu nan eh mwahto, oh eh imwintihtio kamwerehdiong weren dihpw suwed nan mwahto (w13 7/1 15-16 par. 2-3)

  • Md 13:27-29—Wihd oh dihpw suwed ko koaros ehute keirda lao lel ahnsoun rahk (w13 7/1 16 par. 4)

  • Md 13:30—Erein ahnsoun rahk, soundondol ko kihpene dihpw suwed ko mahs oh mwuri kihpene wihd ko (w13 7/1 18 par. 10-12)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • Md 12:20—Ia duwen atail kak kahlemengih sapwellimen Sises pepehm en poakehla aramas? (“wihk ehu me pahn kereniong kunla” mehn onop ong Md 12:20, nwtsty-E)

  • Md 13:25—Kitail kak kamehlele me aramas emen mahso kin kak kamwerehdi dihpw suwed nan en emen mwaht? (w16.10 32)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) Md 12:1-21

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI