Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

February 19-25

MADIU 16-17

February 19-25
 • Koul 45 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • En Ihs Madamadau me Ke Kin Medemedewe?”: (minit 10)

  • Md 16:21, 22—Piter mweidohng pepehm en kamwakid eh madamadau (w07 5/1 20 par. 17)

  • Md 16:23—Piter sohte medemedewe sapwellimen Koht madamadau (w15 5/1 13 par. 16-17)

  • Md 16:24, NW—Kristian kan anahne mweidohng sapwellimen Koht madamadau en kaweid arail mour (w06 7/1 14 par. 9)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • Md 16:18—Ihs me paipalapo me Sises ketin kauwada mwomwohdisohn Kristian powe? (“Kowe Piter, paipalap ehu,” “mwomwohdiso” mehn onop kan ong Md 16:18, nwtsty-E)

  • Md 16:19—Ia “kih kan en Wehin Koht” me Sises ketikihong Piter? (“kih kan en Wehin Koht” mehn onop ong Md 16:19, nwtsty-E)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) Md 16:1-20

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

 • Tepin Tuhwong Emen: (minit 2 de mwotomwotsang) Tepikihda iren sawas kan ong koasoakoasoipene. Sapeng uhwong kan me kalapw wiawi nan omw wasahn kalohk.

 • Tepin Pwurehng Pwurala: (minit 3 de mwotomwotsang) Doadoahngki iren sawas kan ong koasoakoasoipene.

 • Keriaun Pwurehng Pwurala Doadoahngki Kisin Kasdo: (minit 5) Kasalehda oh koasoiapene kisin kasdo.

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI