Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT | WIEWIA 17-18

Alasang Wahnpoaron Pohl nan Kalohk oh Padahk

Alasang Wahnpoaron Pohl nan Kalohk oh Padahk

17:2, 3, 17, 22, 23

Ia duwen atail kak alasang en wahnpoaron Pohl mehn kahlemeng?

  • Kitail kak doadoahngki Paipel pwehn sewese aramas akan ren medemedewe, oh kitail kak wekid dahme kitail kawehwe pwe sounrongorong kan ren wehwehki

  • Kitail kak kalohk wasa oh ni ahnsou me kitail kak diarada aramas akan

  • Kitail kak ni kamantik pohnese dahme meteikan kin kamehlele pwe pwungpene en mie