Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

August 5-11

2 TIMOTY 1-4

August 5-11
 • Koul 150 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Koht . . . Sohte Kin Kahrehiong Kitail en Masepwehk”: (minit 10)

  • [Kasalehda kisin kasdo Audepen 2 Timoty.]

  • 2Ti 1:7​—Powekihdi kahpwal kan “madamadau pwung” (w09 5/1 15 par. 9)

  • 2Ti 1:8​—Dehr namenengki rongamwahuo (w03 8/1 23 par. 7)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • 2Ti 2:3, 4​—Ia duwen atail kak soikala kihong atail ahnsou koaros oh kehl en doadoahk ong “en Sehdan sampah”? (w17.07 10 par. 13)

  • 2Ti 2:23​—Ia pil ehu ahl ong “kaleke akamai kan me pweipwei oh sawehwe”? (w14 7/1 14 par. 10)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel (minit 4 de mwotomwotsang) 2Ti 1:1-18 (th mehn onop 10)

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI