Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

August 6-12

LUK 17-18

August 6-12
 • Koul 18 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Kasalehda Kalahngan”: (minit 10)

  • Lu 17:11-14​—Sises ketin kamwahwihala me tokutok ehk (“ohl tokutok ehk” mehn onop ong Lu 17:12, nwtsty-E; “kohla kasalehiong samworo kan pein kumwail” mehn onop ong Lu 17:14, nwtsty-E)

  • Lu 17:15, 16​—Emente nanpwungen me tokutok ko me pwurala rehn Sises oh kalahngan ong ih

  • Lu 17:17, 18​—Ire wet kasansalehda kesempwalpen en kasalehda kalahngan (w08-E 8/1 14-15 par. 8-9)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • Lu 17:7-10​—Ia ire kesempwal nan sapwellimen Sises karasaraso? (“soh katepe” mehn onop ong Lu 17:10, nwtsty-E)

  • Lu 18:8​—Soangen pwoson dah me Sises ketin mahmahsanih duwe nan iretikitik wet? (“pwoson wet” mehn onop ong Lu 18:8, nwtsty-E)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) Lu 18:24-43

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI