Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

April 22-28

1 KORINT 14-16

April 22-28
 • Koul 22 oh Kapakap

 • Tepin Koasoi kan ong Mihting Sang Chairman (minit 3 de mwotomwotsang)

SOAHNG KESEMPWAL KAN SANG MAHSEN EN KOHT

 • Koht Pahn Ketin Wiahla ‘Mehkoaros ong Koaruhsie’”: (minit 10)

  • 1Ko 15:24, 25​—Wehin Mesaia pahn kasohrehla sapwellimen Koht imwintihti kan koaros (w98 12/1 27 par. 10)

  • 1Ko 15:26​—Mehla pahn kasohrala (kr-E 237 par. 21)

  • 1Ko 15:27, 28​—Krais pahn ketikihong Wehio Siohwa (w12 9/1 16 par. 17)

 • Raparapahki Soahng Kesempwal kan Sang Mahsen en Koht: (minit 8)

  • 1Ko 14:34, 35​—Wahnpoaron Pohl kin keinapwih lih akan ren koasoi? (w12 10/1 9, koakon)

  • 1Ko 15:53​—Soangen mour dah me sohte kak mehla oh paliwar me sohte kak mwerpeseng? (it-1-E 1197-1198)

  • Dahme wadawad en Paipel en wihket padahkihong uhk duwen Siohwa?

  • Ia pil ekei soahng kesempwal kan me ke diarada nan wadawad en Paipel en wihket?

 • Wadawad en Paipel: (minit 4 de mwotomwotsang) 1Ko 14:20-40 (th mehn onop 10)

IA DUWEN ATAIL PAHN KAK KAMWAHWIHALA ATAIL KOAHIEK NAN KALOHK

MOMOUR NIN DUWEN KRISTIAN KEI