Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Tinian

  • 2.500—Wa’a Ntau
  • 23—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1—Wa’a dompu
  • 1 banding 109—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau