Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Saba

  • 1.800—Wa’a Ntau
  • 12—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1 banding 150—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau