Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Rodrigues

  • 42.638—Wa’a Ntau
  • 53—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1—Wa’a dompu
  • 1 banding 804—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau