Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Rodrigues

  • 41.669—Wa’a Ntau
  • 50—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1—Wa’a dompu
  • 1 banding 833—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau