Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Nevis

  • 12.000—Wa’a Ntau
  • 74—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1—Wa’a dompu
  • 1 banding 162—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau