Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Kosrae

  • 6.616—Wa’a Ntau
  • 19—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1—Wa’a dompu
  • 1 banding 348—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau