Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Azores

  • 245.283—Wa’a Ntau
  • 755—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 15—Wa’a dompu
  • 1 banding 325—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau