Skip to content

Sabi-Sabi Yehuwa

Pilisi Basa Pamona

Bambari Sambinoro—Grenada

  • 117.724—Wa’a Ntau
  • 569—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 10—Wa’a dompu
  • 1 banding 207—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau