Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Virgin AS, Kepulauan

  • 106.415—Wa’a Ntau
  • 619—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 10—Wa’a dompu
  • 1 banding 172—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau