Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Uruguay

  • 3.423.787—Wa’a Ntau
  • 11.786—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 157—Wa’a dompu
  • 1 banding 290—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau