Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Amerika Serikat

  • 324.118.787—Wa’a Ntau
  • 1.231.609—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 14.040—Wa’a dompu
  • 1 banding 263—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau