Skip to content

Sabi-Sabi Yehuwa

Pilisi Basa Pamona

Bambari Sambinoro—Uganda

  • 37.956.000—Wa’a Ntau
  • 7.542—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 149—Wa’a dompu
  • 1 banding 5.033—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau