Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Ukraine

  • 42.480.549—Wa’a Ntau
  • 141.846—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.578—Wa’a dompu
  • 1 banding 299—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau