Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Tanzania

  • 55.538.635—Wa’a Ntau
  • 16.989—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 477—Wa’a dompu
  • 1 banding 3.269—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau