Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Trinidad dan Tobago

  • 1.360.088—Wa’a Ntau
  • 9.810—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 126—Wa’a dompu
  • 1 banding 139—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau