Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Thailand

  • 68.414.135—Wa’a Ntau
  • 4.868—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 122—Wa’a dompu
  • 1 banding 14.054—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau