Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Thailand

  • 68.200.800—Wa’a Ntau
  • 4.574—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 109—Wa’a dompu
  • 1 banding 14.911—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau