Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Togo

  • 7.691.915—Wa’a Ntau
  • 20.683—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 297—Wa’a dompu
  • 1 banding 372—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau