Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Swaziland

  • 1.323.468—Wa’a Ntau
  • 3.212—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 81—Wa’a dompu
  • 1 banding 412—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau