Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Saint Maarten

  • 39.540—Wa’a Ntau
  • 339—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 5—Wa’a dompu
  • 1 banding 117—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau