Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Senegal

  • 15.604.407—Wa’a Ntau
  • 1.263—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 25—Wa’a dompu
  • 1 banding 12.355—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau