Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—San Marino

  • 33.121—Wa’a Ntau
  • 195—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 2—Wa’a dompu
  • 1 banding 170—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau