Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Slovenia

  • 2.068.000—Wa’a Ntau
  • 1.905—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 30—Wa’a dompu
  • 1 banding 1.086—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau