Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Rwanda

  • 11.533.446—Wa’a Ntau
  • 27.759—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 598—Wa’a dompu
  • 1 banding 415—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau