Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Romania

  • 21.136.000—Wa’a Ntau
  • 40.101—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 551—Wa’a dompu
  • 1 banding 527—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau