Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Madagaskar

  • 24.915.822—Wa’a Ntau
  • 33.529—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 718—Wa’a dompu
  • 1 banding 743—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau