Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Paraguay

  • 6.750.721—Wa’a Ntau
  • 10.207—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 227—Wa’a dompu
  • 1 banding 661—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau