Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Puerto Rico

  • 3.680.772—Wa’a Ntau
  • 25.579—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 323—Wa’a dompu
  • 1 banding 144—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau