Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Poland

  • 38.437.239—Wa’a Ntau
  • 119.932—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.305—Wa’a dompu
  • 1 banding 320—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau