Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Pakistan

  • 192.826.502—Wa’a Ntau
  • 1.034—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 19—Wa’a dompu
  • 1 banding 186.486—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau