Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Papua Nugini

  • 7.708.577—Wa’a Ntau
  • 4.586—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 109—Wa’a dompu
  • 1 banding 1.681—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau