Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Peru

  • 31.826.018—Wa’a Ntau
  • 127.855—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.448—Wa’a dompu
  • 1 banding 249—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau