Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Norway

  • 5.211.000—Wa’a Ntau
  • 11.664—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 168—Wa’a dompu
  • 1 banding 447—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau